tel  02191009659

تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار لاله شرقی، خیابان مجاهد کبیر جنوبی، کوچه بنفشه چهاردهم، پلاک 52

ترکیبات شیمیایی حشره کش

ترکیبات شیمیایی حشره کش

به طور کلی ترکیبات شیمیایی یک حشره کش ایده آل باید دارای خصوصیات مطلوب زیر باشد:

الف-  روی آفت مورد نظر اثر کافی داشته باشند. سابق این اثر کافی را تلفاتی حدود 100 درصد می دانستند. در سالهای اخیر این نظر تغییر کرده و بالعکس عده ای از بیولژیست ها از بین رفتن صد درصد یک آفت را در محیط اکولوژیک زیان آور و خطرناک می دانند، زیرا با انهدام آنها جانوران مفیدی که وابسته بدانها هستند نیز از بین می روند و از طرفی ممکن است جای خالی در محیط به وسیله آفات زیان آور تری پرشود . لذا بر اساس این نظریه تأثير سموم از نظر تلفات روی آفت را حدود 75 تا ۹۰ درصد بسته به مورد کافی می دانند.

ب- برای گیاهان زراعی زیان آور نباشد و اثر گیاه سوزی (phytotoxicity) نداشته باشد. گیاه سوزی ممکن است به صورت پژمردگی، زردی، ریزش برگ و میوه ، سوختگی برگ، زنگ زدگی ویاگری (Russeting) میوه ظاهر شود. باید توجه داشت که موقع و مکانیسم مصرف مواد شیمیائی آفت کش و دفع کننده حشرات در ایجاد گیاه سوزی مؤثر است. مصرف گوگرد در ساعات گرم روز اغلب ایجاد گیاه سوزی می کند.

ج- برای انسان و دام بی خطر باشد و بطور کلی روی جانوران مفید حداقل تلفات را ایجاد کند. به میزان سمیت مواد شیمیائی آفت کش برای انسان و جانوران برحسب متوسط مقدار کشنده (L. D. 50) متوسط غلظت کشنده (L. C. 50) و یا مقدار سم در یک میلیون قسمت از مواد غذائی ( P. P. m) نشان داده می شود. (L. D. 50) نشان دهندة متوسط مقدار کشنده سموم بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن می باشد L. D. 50= X و هرچه مقدار کمتر باشد سمیت ماده شیمیائی بیشتر است.

L. C. 50 نشان دهنده متوسط غلظت مایعات، بخصوص آب به مواد شیمیائی آفت کش می باشد که موجب مرگ 50 درصد از موجودات داخل آن مایع گردد و بر حسب P.P.m  نشان داده می شود.

همانطور که گفته شد P.P.m نشان دهندة یک قسمت از ماده سمی در یک میلیون قسمت از مایعات و یا به طور کلی موادی که آلوده به سم شده اند می باشد. این معیارگاهی برای نشان دادن حداقل آلودگی مواد خورا کی به سموم آفت کش که برای انسان و دام بی خطرند بکار می رود. مثلاً حدمجاز آلودگی مواد خوراکی به د.د.ت یک P.P.m است، یعنی در یک تن محصول وجود یک گرم د.د.ت بی خطر است و اگر آلودگی بیشتر از این حد باشد آن ماده غذائی قاعدتاً باید معدوم گردد.

د- از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. به عبارت دیگر مخارج ناشی از مصرف سموم کمتر از ارزش افزوده محصول زراعی باشد . البته در این ارزشیابی عواقب نامطلوب ناشی کاربرد مواد شیمیایی نیز مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرند.

 

خدمات پشتیبانی

محصولات صنعتی ایران دی اچ، جهت استفاده در مکان های عمومی ، تجاری ، اداری ، کارگاه ها ، کارخانه ها و …. دارای 6 ماه تعمیر رایگان و 1 سال خدمات پس از فروش می باشند

  • مشاوره رایگان محصولات صنعتی جهت استفاده در اماکن عمومی/ نصب محصولات صنعتی ایران دی اچ توسط کارشناس متخصص

.